SLO / ENG
Degustacije in promocije

Degustacije in promocije

“Rezultati trženjskih raziskav pri nas in v tujini potrjujejo, da porabniki zaznavajo preizkušanje izdelkov pred nakupom kot najboljši način prepričanja v nakup izdelka.”

 

Nudimo:

 • Priprava terminskega plana v skladu z zahtevami naročnika.
 • Prednaročilo izdelkov za izvedbo degustacije, promocije.
 • Oprema promocijskega pulta in priprava drugih materialov za izvedbo aktivnosti. 
 • Priprava gradiva, navodil (informacije o izdelkih,..), obrazcev za podizvajalce za izvedbo po naročilu naročnika.
 • Izbira primernega kadra za izvedbo, njegovo usposabljanje in informiranje o zahtevah izvedbe promocijskih aktivnosti. 
 • Profesionalna in kakovostna izvedba degustacij, promocij po potrjenem terminskem planu in na lokacijah v skladu z navodili naročnika.
 • Sprotno obveščanje naročnika o poteku promocijskih aktivnosti (problemi, reševanje ipd.).
 • Pridobivanje informacij s prodajnega mesta o poteku akcije in morebitnih težavah,
 • Kontrola izvajanja degustacije, promocije in pomoč podizvajalcem na prodajnih mestih.
 • Zaključno poročilo z opisom in pregledom uspešnosti promocij na prodajnem mestu.
 • Skladiščenje promocijskih materialov.
 • Priprava, razdelitev in distribucija promocijskih materialov za delo promotork. 
 • Oprema promocijskega pulta in priprava drugih materialov za izvedbo aktivnosti.
Imamo uspešen in prodoren prodajni tim. Pospeševalci so v stalno pomoč promocijski ekipi na terenu.
Z našim načinom dela dosegamo visoke prodajne rezultate na dan promocijskih aktivnosti. Vršimo nenehne kontrole.
Svoj kader izobražujemo glede higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovski dejavnosti in drugih pomembnih določil, ki jih je potrebno upoštevati za uspešno, kakovostno in profesionalno izvedbo storitev.
Inovativnost pri dajanju predlogov za izvedbo promocijskih aktivnosti (poslužujemo se doživljajskega marketinga).
 


Galerija

Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije Degustacije in promocije naprej